Ο Σύνδεσμος Φίλων της Αγίας Σκέπης είναι μια ξεχωριστή νομική οντότητα η οποία ιδρύθηκε με σκοπό την οικονομική αρωγή και ενίσχυση των προγραμμάτων της «Αγίας Σκέπης».  Διοικείται από ξεχωριστό συμβούλιο και είναι μέλος του Παγκύπριου Συμβουλίου Ευημερίας.

Ενισχύει οικονομικά την «Αγία Σκέπη» με την διοργάνωση εκδηλώσεων, την πώληση λαχνών και συλλέγοντας εισφορές από άτομα και οργανισμούς.

Η εγγραφή στον Σύνδεσμο Φίλων της Αγίας Σκέπης είναι ανοιχτή σε όλους και στοιχίζει €20 το χρόνο.  

The Association of Friends of Agia Skepi is a separate legal entity that was founded to provide financial assistance and support to the programme. It is run by a separate board of directors and is a member of the Pancyprian Welfare Council.

It raises funds by organising events, selling lottery tickets, and collecting donations from individuals and organisations.

Registration to the Association of Friends of Agia Skepi is open to all and costs €20 yearly.